Jak odzyskać utracone konto głównego administratora?

AreteArt Porady

Każdemu może przytrafić się jeszcze trudniejsza sytuacja – utrata konta głównego administratora. Teoretycznie zdarzyć się nie powinna – jedynego (ostatniego) konta głównego administratora usunąć za pomocą narzędzi zaplecza nie można. Praktyka poucza wszakże, że teoretycznie znaczy tylko teoretycznie…

1. Zaloguj się do swojego programu obsługi bazy danych (np. phpMyAdmin).

2. Na wszelki wypadek, sporządź najpierw pełną kopię zapasową bazy danych.

3. Sprawdź w tabeli #__users, czy na pewno nie ma w niej rekordu z ID=58.

4. Wykonaj poniższą kwerendę, aby stworzyć nowe konto głównego administratora nazwane admin2.

INSERT INTO `jos_users` VALUES (58, 'Administrator2', 'admin2', 'your-email@email.com', '21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3', 'Super Administrator', 0, 1, 25, '2008-09-28 00:00:00', '2008-09-28 00:00:00', '', ''); INSERT INTO `jos_core_acl_aro` VALUES (10,'users','58',0,'Administrator2',0); INSERT INTO `jos_core_acl_groups_aro_map` VALUES (25,'',10);

5. Zaloguj się na zaplecze używając loginu „admin2” i hasła „admin”.

6. Zmień nazwę i hasło głównego administratora na bezpieczniejsze oraz dokonaj innych potrzebnych zmian.

 

źródło: http://wiki.joomla.pl/